Έργα σε εξέλιξη

Τα έργα σε εξέλιξη της εταιρείας EDIFICA A.E. είναι τα κατωτέρω:
Featured Project

Πολυτελή διαμερίσματα

Όλα τα έργα είναι υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και εκτελούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων με απόλυτη επιτυχία.

Πολυτελή διαμερίσματα Photo 1

Eνδεικτικές κατόψεις Α’, Β’, Γ’ ορόφου

Eνδεικτικές κατόψεις Δ’, Ε’, ΣΤ’ ορόφου

Μεζονέτα B

Πολυτελή διαμερίσματα Photo 2

Eνδεικτικές κατόψεις Α’, Β’, Γ’ ορόφου

Μεζονέτα A